צמחי תבלין בשמיטה

שאלה

יש לי בגינה מספר עציצים נקובים ללא תחתית שמונחים על מצע טוף. מדובר בנענע ריחן ולימונית. כל הצמחים הם מלפני השמיטה.
א) האם מותר להשתמש בהם לריח, לתה, לתיבול וכד’?

ב) אם כן, האם יש דרך מיוחדת להשתמש בהם בשנת השמיטה?

תשובה

מותר להשתמש לריח ולתיבול, ובלבד שלאחר מכן ישמרו קדושת שביעית לאחר השימוש.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |