פירות שחנטו בשישית או בשביעית

שאלה

1. בגני עץ לימון שפרותיו, שכעת הבשילו, חלקם חנטו לפני ראש השנה וחלקם אחרי, אין לי אפשרות לדעת מי הוא מי, מה הדין לגבי קדושת שביעית על פירות אלו ומה לגבי תרומות ומעשרות?

2. האם מותר לי לעשות מפירות אלו מיץ? (חלק נשפך בתהליך ההכנה וכד’)

תשובה

1. כדאי לנהוג את שני הדינים בלימונים אלו, דהיינו להפריש תרומות ומעשרות (בלא ברכה) ולומר מעשר עני. ומאידך לשמור קדושת שביעית. ההפרשה מספק איננה ממעטת מקדושת שביעית.

2. מיץ לימון הוא דבר רגיל וכך הדרך ולכן אפשר לעשות מיץ לימון, יש להשתדל שלא ישפך במהלך הסחיטה. ומה שנשאר בפירות הוא קדוש ויש לשומרו בקדושת שביעית.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |