פירות שביעית לחו"ל

שאלה

בספר קטיף שביעית על דיני שמיטה, כתוב שיש מתירים לצורך מצווה לקחת פירות שביעית לחו"ל. שאלתי היא , האם מותר לקחת כמה רימונים לחו"ל מהגינה שיש בהם קדושת שביעית, כדי שקרובי בחו"ל יוכלו להשתמש ברימונים לצורך הסימנים בראש השנה ולברך עליהם שהחיינו? (ובוודאי יגמרו את הפירות לפני זמן הביעור.)
כלומר, האם סימני ראש השנה מהווים מצוה להצדיק הוצאת פירות שביעית לחו"ל?

תשובה

נראה לי שהם אינם מהווים סיבה מספקת להוצאת הפירות לחו"ל. אך יש גם סיבות אחרות המאפשרות הוצאת פ"ש לחו"ל

הרב יעקב אריאל |