ערסל בשנת שמיטה

שאלה

האם מותר להשתמש בערסל התלויה בצד אחד לפחות על עץ נוי בשנת שמיטה, האם יש הבדל אם הערסל קשור ישירות לעץ או לוו המחובר לעץ?

תשובה

בשביעית רק הפירות הם קדושים בקדושת שביעית, ואין קדושת שביעית בעץ עצמו. מה שאסרו קציצת עצים זה בגלל הצמחה אבל לא מדיני קדושת שביעית. ועל כן אפשר להשתמש בעצים לערסל וכדו'.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |