עקירת עצים לצורך בנין בשביעית

שאלה

על יד הישוב כרם שאינו מטופל ומיועד לעקירה. עתה בחורף זה
הזמן המתאים ביותר לעקרו. על מקום הכרם מעוניינים לבנות מכון
לטיהור מי שפכים, האם מותר לעקרו בשביעית?

תשובה

אם יתחילו לבנות על השטח עוד בשנת השמיטה מותר לעקור ע"י נכרי כדין כל עצי פרי. אם המדובר רק על חסכון בזמן עדיף להמתין עד אחר השמיטה.

הרב יעקב אריאל |