עקירת הברכה בשמיטה

שאלה

עשיתי הברכה של עץ סרק באדמה לפני השמיטה,
האם מותר לי עכשיו לחתוך ולעקור את ההברכה, ולשתול במצע מנותק?

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'


אם יש צורך גדול, אפשר רק בבית במצע מנותק. סתם מצע מנותק אין להתיר.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי | חשוון תשע"ו