עיבוד קרקע על ידי נכרי בשמיטה

שאלה

יש בבעלותינו דונם אדמה בצפון שנקנתה מערבי. בהסכם כתוב שעד שניתן יהיה לבנות על האדמה (כרגע מסווג כחקלאות) הוא יכול לעבוד את האדמה. אני לא יודעת אם אכן עובדים שם או לא ואם כן מה נעשה עם התוצרת החקלאית. מה עלי לעשות מבחינת השמיטה?

תשובה

השאלה חייבת לבחון את החוזה שבינכם, האם כעת אתם בעלים והוא השוכר, או שמא הוא בעלים גם כעת. אם אתם הבעלים והוא שוכר לרוב הדעות אין להשכיר לו בשביעית, ויש מקילים שאפילו שכירות מועילה, ובלבד שתהא שכירות ארוכת טווח, וכל הפעולות יעשו על ידי גויים. חובה לדעת תחילה היטב את נוסח המכר שנעשה בינכם.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |