ספיחין בשמיטה

שאלה

מה קורה לגבי ספיחים בשנת השמיטה (רוזמרין/נענה וכו) הנמצאים
בחצר.האם לגביהם חלה שנת השמיטה, האם יש צורך לעשר מהם.
ואיך כל עניין השמיטה מתייחס לגבי הספיחים.

תודה וכל טוב.

 

 

 

תשובה

שנת השמיטה חלה על כל הגדל בשדות או בגינות. ברוזמרין ונענע
אין ספיחין כי אלו שיחים רב שנתיים. אם הם נמצאים בגינות פרטיות
צריך להרשות לכל אחד לקטוף מהם, ובצמחים עצמם ישנה קדושת
שביעית. היינו אם אוכלים אותם מה טוב, ואם מוציאים אותם לאחר
שנתנו טעמם צריכים להניחם בשקית מיוחדת ואח"כ להניחה בפח אשפה
סגורה. בשנת השביעית לא מפרישים תרו"מ מצמחים החייבים בקדו"ש,
אלא מפירות השנה הקודמת.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |