ניכוש עשבים מסביב לעץ

שאלה

האם מותר לנכש עשבים עם מעדר שצומחים סביב העץ?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד'

עשבים שחונקים את העץ, לוקחים את מימיו אפשר לעקור בשביעית ואפילו במעדר, ובלבד שיהיה מסביב לעץ עצמו ולא שטח רחב.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום

הרב יהודה הלוי עמיחי | חשוון תשע"ו