ניכוש בשמיטה

שאלה

אני צריך להחזיר את ביתי השכור למשכיר. המשכיר דורש ממני
לנכש את העשים שבחצר בכדי ליוכל להשכיר את הבית לאדם
אחר.
האם מותר לי בשנה זו לנכש את העשבים שסביב הבית?

תשובה

תרסס בריסוס נגד עשביה ואל תנכש.

הרב יעקב אריאל |