נטיעת עצים לפני השמיטה

שאלה

ברצוני לטעת מטע זיתים לפני שנת השמיטה. על מנת לחסוך בעלויות שונות ברצוננו לעשות זאת מאוחר ככל הניתן. מהו התאריך המאוחר ביותר בו ניתן לשתול את העצים?

תשובה

השאלה אם הנטיעה היא בגוש או לא, וכמו כן איך עמד העציץ במשתלה האם הוא נחשב להיות מחובר כל הזמן או שמא עמד במשתלה על גבי מצע מנתק.

א. אם הנטיעה תהיה גלוית שורש צריך לטעת עד טו באב תשס"ז.
ב. אם הנטיעה בגוש,
1. כאשר העציץ אין בו נקב או שעמד על מצע מנתק, יש לטעת עד כט אב.
2. כאשר העציץ יש בו נקב ולא עמד על ניתוק במשתלה אפשר לטעת עד ראש השנה תשס"ז. ובלבד שלא יתפורר הגוש. אם מתפורר הגוש אזי אין לשתול שתיל זה.

מכיוון שהנך עוסק במלאכות ערב שביעית ושביעית אמליץ לך לרכוש את הספר קטיף שביעית , שבו מוסברים כיצד ואיך להתנהג בעבודת הגינה בשביעית. ניתן לרכוש במכון התורה והארץ
086847325.

בברכה נאמנה
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |