מתנות כהונה בשמיטה

שאלה

האם יש חובה להפריש חלה בשנת שמיטה והאם יש הבדל בין פירות וירקות הקדושים בקדושת שביעית לבין פירות היתר מכירה, ערבה דרומית וכדומה?

תשובה

חלה היא מצוה על העיסה ומפרישים בכל עיסה אפילו שגדל בחו"ל.

לגבי הפרשת תרו"מ כל מה שיש בו קדושת שביעית אין הפרשת תרו"מ, ומה שאין בו קדושת שביעית (פירות נכרים, היתר מכירה) תלוי מי ממרח את הפירות וירקות, אם יהודי ממרח חייב בתרו"מ בלא ברכה ואם גוי ממרח הרי זה פטור.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |