מתן פירות שביעית לבהמה

שאלה

האם ניתן להאכיל לבעלי חיים ירקות ופירות שאף אחד לא יאכל והם ילכו לפח השמיטה, אם כן מדוע, הרי אם לא אכלתי חצי תפוח הוא עדיין ראוי למאכל אדם?

תשובה

לאחר שיניחו את השאריות מעט להתקלקל אפשר יהא להאכיל לבהמות שהרי לא יאכל עוד לבני אדם.

בברכת התורה והארץ
כתיבה וחתימה טובה
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |