מרבדי דשא בערב שמיטה

שאלה

ראיתי שמותר לשים מרבדי דשא גם בחודש אב, ברצוני לדעת איזה סוג מותר או אם יש הגבלה כלשהיא לגבי שתילת דשא במרבדים ערב שמיטה. וכן מה לגבי שתילת פסיפלורה ערב שמיטה האם דינה כעץ, והאם מותרת שתילה עד טו באב?

תשובה

לגבי מרבדים אנו מתירים עד בערך טו באב, כדי שתוכל לדשן ולכסח לפני ר"ה, אחרת פעולת הכיסוח גורמת להצמחה בשביעית.

פסיפלורה היא ספק עץ, והמלצתנו היא להחמיר בה גם כעץ וגם כירק, על כן כדאי להקדים את השתילה לפי דיני עצים, בד"כ מגיע בגוש ועל כן אפשר עד ער"ח אלול תשס"ז.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |