מעבדת צמחים בשמיטה

שאלה

האם מותר לעבוד במעבדת צמחים בשמיטה, כאשר שותלים צמחים בשביעית, בקומה ראשונה של בית עם תקרה? האם טיפול בצמחים מעל למגשי פלסטיק מקל על הבעיה, והאם עדיף לכתכילה לפנות לכוון אחר, כיון שאם ישנו היתר הוא דחוק?

תשובה

נראה שאם העציצים (מגשי זריעה) מנותקים מהרצפה (על ידי מגש פלסטיק) וגם העלים היוצאים מהצמח מעל המגשים הנ"ל, הרי זה מותר לעבוד גם בשביעית (כשיש גג).

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |