מסיק זיתי שביעית

שאלה

מסקתי השנה זיתי שביעית מגינתי. יצאה לי כמות גדולה של שמן. כיצד אוכל למכור את השמן?

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד'


מכיוון שהשנה שמיטה אי אפשר למכור ברווח מכיוון שנאסרה פעולת הסחורה. אפשר לפעמים לעשות אוצר בית דין. בכל מקרה אין אפשרות לרווחים אלא כיסוי הוצאות.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי |