מזוזה במקלט ועודף מפירות שביעית

שאלה

האם מקלט שמשתמשים בו בני נוער יהודים באופן כמעט יום יומי (אך לא ישנים בו), חייב במזוזה?

האם במקרה שקניתי פירות בשנת שמיטה וקיבלתי עודף, כך שגם על הכסף יש קדושה, האם מותר לי לתת אותו לצדקה או שאני חייב להשתמש בו לעניין שמיטה כגון לקנות בו פירות וירקות וכו’?

תשובה

1. כן, לא גרוע ממשרדים וכדו'.

2. אם הכסף קדוש בקדושת שביעית הרי שאתה יכול לקנות בו כל דבר, והדבר שנקנה יהיה קדוש בקדושת שביעית, וכן הלאה. אין צורך לתת לצדקה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |