לימונים בשביעית

שאלה

האם הכוונה שכל פרי שקטפתי מתשרי היה פטור ממעשרות?

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'
להלכה למעשה אנו פוסקים שגם בלימון יש ללכת לפי חנטה, ועל כן הקובע הוא כל מה שחנט מר"ה תשע"ה. לקיטה זה רק לחומרא כדעת הרמב"ם. אבל בודאי שהיה חובה להפריש תרו"מ בלימונים עד לפני כחודש.
בברכת התורה והארץ יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ 

 

הרב יהודה הלוי עמיחי | חשוון תשע"ו