להעתיק עץ ממקומו בשנת השמיטה

שאלה

בחצר סמוכה לביתי עומדים לבנות, כשהעבודות יתחילו לאחר ראש השנה. יש בחצר עצי הדר, שסק, ושזיפים, שיצטרכו לעקרם ולשתלם מחדש בשנת השמיטה.

באילו תנאים ניתן להעתיק עץ ממקומו בשנת השמיטה? לא ניתן להקדים את העבודות לפני ראש השנה, ומדובר בעצי פרי גדולים. כמו כן מה בעניין מניין מחדש של שנות העורלה לעצים הללו?

 

תודה רבה, יניב

תשובה

יניב שלום!

ניתן בדוחק לעקור את העצים עם גוש האדמה בה הם נטועים ע"י נכרי בשנת השמיטה אולם לא ניתן בשום אופן לטעת בשמיטה ובמיוחד שלא מדובר על צורך כלכלי אלא לשם הנאה. ולכן הצעתי להניח את העצים בגושם על גבי אדמה בשנת השמיטה ולאחריה ליטעם עם גושם.

בברכה, יעקב אפשטיין

הרב יעקב אפשטיין | אלול תשע"ד