כיסוי עץ פרי בשנת שמיטה

שאלה

האם מותר לכסות עץ פרי מפני הציפורים בשנת שמיטה?

תשובה

הצלת הפירות נחלקו בה האחרונים, דעת הרב קוק זצ"ל שאין להתיר, ואילו לדעת החזו"א זצ"ל אפשר לעשות פעולה זו. על כן אם יש הפסד גדול אפשר להקל, אולם בלא הפסד כדאי לחוש לדעת הרב קוק זצ"ל.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |