?כוסברה בקדושת שביעית

שאלה

ראיתי בחנות אוצר הארץ כוסברה כשרשום עליה קדוש בקדושת שביעית. מדוע זה קדוש, האם זה לא מצע מנותק? הענין חשוב לי כי אני מחמיר כרמב"ם ולא מקל כר"ש.

תשובה

עד ר"ח חשוון יש מספר ירקות שגדלו בחממות בלא מצע מנותק ויש בהם קדושת שביעית בגלל שנזרעו בששית ונלקטו בשביעית. בשלב זה יש גם מצעים מנותקים שאין בהם קדושת שבעית. מר"ח יהיו בחסלט רק מצע מנותק או יבולי נכרי (שרק הקרקע היא של גוי) שאין בהם קדושת שביעית.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי.

הרב יהודה הלוי עמיחי |