יעוץ גינון בשמיטה

שאלה

אני אדריכלית נוף ומשמשת כיועצת גינון לבתים משותפים מטעם האגודה לתרבות הדיור. היעוץ הניתן על ידי הוא יעוץ בקווים כלליים לעיצוב הגינה הכולל עצות לשתילת צמחים שונים (לא תכנון מפורט). היעוץ אינו מחייב את ועד הבית לבצעו, וכמובן שאינו ניתן דווקא לביצוע בשנת השמיטה. האם ניתן לתת יעוץ כזה בשמיטה?

האם יש חובה להזהיר את ועד הבית מפני איסורי שביעית, האם חייבים להתנות מתן יעוץ בכך שועד הבית לא יבצע לפיו איסורי שביעית, ניתן ליעץ לועדי בתים לעצב גינה ללא צמחיה (באמצעות חלוקי נחל, טוף ושברי חרס המונחים בצורות שונות) האם חובה לתת רק יעוץ כזה בשמיטה?

תשובה

אם לא ברור שהייעוץ הוא לשנת השמיטה, יש להודיע שאסור לעבד את הקרקע בשביעית, והתכנון הוא לאחר השמיטה. אין חובת התנייה שלא יעשו בשביעית.

אם ברור שהאדם או הוועד רוצה לעשות בשביעית, והם שותלים וזורעים בגינה כבר כעת, הרי זה חשוד על השביעית ואין לתת לו תכנון זה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |