יחור בשמיטה ואיסור ספיחין

שאלה

1. האם מותר להשריש יחורים מעצים/שיחים בתוך בית (מצע מנותק)?

2. לפני כשנתיים זרעתי שום בגינה -למאכל, וכל חורף הוא צומח האם אסור מישום ספיחים?

תשובה

א. באופן עקרוני אפשר, אולם אנו ממליצים לא לעשות כן בשביעית, אלא א"כ יש צורך גדול (חקלאי וכדו').
ב. זהו הספיח שאסרו חכמים.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |