יבול נוכרי בשביעית

שאלה

מתשובות הרב נראה שאין זה ראוי לקנות בשביעית ירקות שבבעלות
גוי,ולא הבנתי:מה ההבדל בין ירקות שהם יבול נוכרי לבין ירקות
מהיתר המכירה שהם למעשה גם כן יבול נוכרי כי השדה ששם
גדלו-נמכרה לגוי?

תשובה

מבחינת דיני שביעית אין בעיה, מבחינת הסיוע לנכרים ישנה בעיה אם כבר לסמוך על גידולים באדמת מוכרים היתר מכירה עדיף כי מדובר ביהודי הנצרך לפרנסתו.

הרב יעקב אריאל |