טעם קיום שנת שמיטה

שאלה

אני רוצה לדעת בדיוק מה הטעם לשנת שמיטה, ומה המקור לזה. למה כל שבע שנים יש שנת שמיטה? אציין כי אני בעבודה בין חילונים ושואלים אותי ואין לי תשובה מספקת בשבילם. אני רוצה תשובה שתספק אותם עם הרבה היגיון ותוכן.

תשובה

על טעמי המצוה נכתבו ספרים רבים. ובמיוחד טעמא דשביעית.

הנני מביא בפניך שני אתרים:
http://www.daat.ac.il/DAAT/kitveyet/hamaayan/mitsvot-2.htm
http://www.vbm-torah.org/vtc/0026949.doc

יש עוד הרבה הסברים באינטרנט, כך שלא אוכל לפרט.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |