חנטת עץ לימון

שאלה

בס"ד
שלום לכבוד הרב,
יש לנו בבית עץ לימון.
עד עכשיו, נהגנו בקדושת שביעית עם הפירות שהעץ הוציא השנה, כי הבנתי שהפירות חנטו בשנה שבעברה והולכים אחר החנטה בפירות. עד מתי יש לנהוג בפירות קדושת שביעית? על הפירות שעל העץ עכשיו יש קדושת שביעית?
בנוסף, לעניין ביעור פירות שביעית - מה בדיוק צריך לעשות ומתי לעשות את זה עם לימונים?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד'


הלימון מחניטה (לשיטת התוס') עד הנבה בימות החורף כ 8-9 חדשים. אבל כיוון שיש מהירים יותר ויש צעירים, על כן כל הלימונים הצהובים הגדולים עד אמצע אייר הם של שביעית. לאחר מכן או ירוקים קטנים יש להסתפק בהם ולכן יש להפריש מהם תרו"מ וגם לנהוג בהם קדושת שביעית, עד תמוז תשע"ו. ואז גם זמן ביעורו (לדעות שיש ביעור בלימון, יש פטורים מכיוון שהוא גדל כל השנה).

חג כשר ושמח
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי |