זריקת שאריות פרות

שאלה

רציתי לשאול את הרב לגבי שיריים. הרב אמר שלא צריך לזרוק לפח שמיטה שיריים שרגילים לא לאכול אותם ורציתי לשאול איך בודקים את זה האם בודקים את זה כל אדם על פי מה שהוא רגיל לזרוק אז אצלו אין לזה קדושה או שמא זה הולך על פי גדר יותר כללי ואם כן הייתי מעוניין לדעת מה הוא (על פי מי מודדים את זה)
תודה רבה

תשובה

זה נמדד עפ"י התנהגות רוב בני אדם,

ולכן אם בני אדם רגילים מתייחסים לכך כשאריות שאינן נאכלות אי"צ להניח זאת בפח שמיטה.

הרב יעקב אריאל |