השכרת גוי לעבודה בגינה

שאלה

אני גנן במקצועי. האם ניתן בשנת השמיטה, לבצע את עבודת השתילה, בגינות בהן אני עובד כעצמאי, ע"י גוי?

וכן האם ניתן לבצע היתר מכירה לעצי פרי או עצי סרק על מנת להמשיך לעבוד בהם בשנת השמיטה? ובמידה ושתי האפשרויות הנ"ל לא אפשריות, כיצד אני כגנן דתי יכול להמשיך את עבודת השתילה בגינות של אנשים חילוניים שאני מועסק אצלם?

תשובה

אין היתר לגוי לעבוד בקרקע ישראל, אא"כ נעשה היתר מכירה אז אפשר לתת לגוי לנטוע. לגבי עבודות שתילה אין פתרון אלא להתארגן עוד החודש על צמחים שיתחילו לפרוח בשנה הבאה, או דו שנתיים וכדו'.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |