היתר מכירה או יבול גוי

שאלה

מתשובות הרב בענין היתר המכירה וכן יבול גוי לא הבנתי את מה יש
להעדיף: היתר מכירה או יבול גוי ולמה?

תשובה

כל עוד יש תוצרת של אוצר בי"ד, מצעים מנותקים וכדו' תוצרת ישראלית עדיפה
לאחר שתיאזל תוצרת זו, ואדם זקוק לאכילת ירקות, אם המדובר
בחקלאי הנצרך לכך וללא התר המכירה הוא עלול להתמוטט ולנטוש
את החקלאות אז עדיפות להיתר מכירה.גם אז עדיף מאזור של עולי
מצרים דהיינו סמוך לגוש שקטיף

הרב יעקב אריאל |