החזרת עציץ נקוב לתליה על מעקה בשמיטה

שאלה

על המעקה במרפסת שלי תלוי עציץ נקוב.
העציץ הורד ממקומו וכעת נמצא מתחת לגגון במרפסת, האם מותר לי להחזיר אותו למקומו - אציין שאין דבר המפריד ממנו לגובה השמים וקרקע כשהוא תלוי.

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד'

מועדים לשמחה
אפשר להחזיר את העציץ למקומו הקבוע.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי | חשוון תשע"ו