הוספת אדמה ודיני הפקר בשמיטה

שאלה

יש לי בארגזים ובמיכלים צמחי תבלין. יש בהם חורים ליציאת עודפי המים. אני חושב שמותר לגדלם בגלל שהם על מרפסת ואינם מונחים על הקרקע. האם אוכל לקחת אדמה מהקרקע ולשים אותה במיכלים עבור צמחים נוספים, בשנת השמיטה?

יש לי 2 עצים בחצר סגורה ואני חושש אם אשאיר את השער פתוח כדין הפקר עלולים לגרום לי נזקים בגינה או בבית. וגם אם יהיה פתוח מי יכנס לקטוף כי אצלנו בעיר רוב הבריות שומרים חוק. אם אתרום כסף לצדקה האם אוכל לאכול הפירות ולקיים מצוות השמיטה כהוגן?

תשובה

א. אפשר לשמר את הירקות, דהיינו לעשות בהם פעולות שמירה לצמחים, אבל לא שתילות וזריעות חדשות.

ב. אפשר להודיע על שעות של אפשרות לקיטה מהעץ. כמו כן יש מתירים שהבעלים ילקטו עבור כל הציבור, אולם נתינת צדקה איננה פוטרת את הדיון, מכיוון שהפירות הם קדושים בקדושת שביעית.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |