הבהרה לגבי ניכוש

שאלה

הניכוש ע"י ישראל או ע"י נכרי נעשה כדי שצמחי הנוי לא יחנקו
מהעשביה, מה עדיף ע"י נכרי בעקירה או ע"י ישראל בכיסוח?

 

 

 

תשובה

אם יש חשש רציני שצחי הנוי ייחנקו יש להשתמש בדרכים הבאות לפי
סדר העדיפויות הבא:
ריסוס, כיסוח, עקירת העשבים ביד, ניכוש הוא האמצעי האחרון רק
אם יתר הדרכים אינן יעילות.
כשצריך מותר גם ע"י ישראל

הרב יעקב אריאל |