האם צריך לבער בקבוק יין אחד שנקנה אחרי פסח (המשך)

שאלה

הבקבוק נקנה בחנות שופרסל שבוע אחרי שביעי של פסח. האם הם נחשבים שליחי בי"ד ואין צורך לבער?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד'

אינני יודע באיזה ב"ד מדובר, אבל כפי שנכתב בתשובה אפשר לחזור ולהפקיר כעת ובזה יוצאים ידי כל הספקות.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי |