האם היתר מכירה הוא היתר גורף

שאלה

הרב ענה שהיתר מכירה עדיף על יבול נוכרי כי מדובר ביהודי
הנצרך לפרנסתו,ואין לדון מצד "וצוויתי את ברכתי" למ"ד ששביעית
בזה"ז מדרבנן-אבקש לשאול:
1. האם זהו היתר גורף?היינו שגם מי שאינו מייצא את יבולו בשאר
השנים-עדיף יבולו על יבול נוכרי?
2.למה צריך לסמוך על כך שהפסוק "וצוויתי את ברכתי" תקף רק
כששביעית מהתורה-אולי תוספת אמונה ובטחון לחקלאי היו עשויות
לגרום לו שלא יזדקק למכור את אדמתו לגוי?

תשובה

1. גם מי שאינו מפסיד שווקים בחו"ל נצרך לאכול בשביעית ואם לא
יפרנס לא יהיה לו ממה לאכול, ולכן ודאי שעדיף לאכול מתוצרתו
מאשר מתוצרת נכרי שסו"ס אנו מצווים שלא לתת להם מתנת חינם
ולא מצווים לגבם בגמ"ח.
אה"נ גם בשנים רגילות ראוי להעדיף תוצרת יהודית
2. האם אתה מוכן להפקיר את רכושך ולסמוך על הקב"ה בלבד? אל
תצפה מאחרים מה שאינך מסוגל לעשות

|