דיני עציץ שאינו נקוב

שאלה

ברצוני לגדל ירקות בעציץ פלסטיק שאנו נקוב. האם יש צורך בתרומות ומעשרות, האם מותר לעשות זאת בשביעית, והאם יש נפ"מ אם נוף הצמח נוטה החוצה מהעציץ מעל אדמה או אבן? 

תשובה

אנו פוסקים לדינא שגם עציץ שאינו נקוב חייב בתרו"מ מדרבנן, כך שאין משמעות לשאלה זו. לעניין שביעית ג"כ יש ספק האם יש להתיר עציץ שאינו נקוב ולדינא למרות ששביעית מדרבנן אנו מחמירים בעציץ שאינו נקוב. האפשרות היחידה היא לגדל בתוך בית. לעניין עציץ שאינו נקוב צריך שהעלים ג"כ לא יהיו מול אדמה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |