גיזום עצי גת בשנת שמיטה

שאלה

האם מותר לגזום עצי גת לא לשם טיפוח אלא לשם הורדת הגובה שמפריע לשכנים?

תשובה

מותר לגזום שלא יזיק, ובלבד שיהא ניכר שהעיקר הוא לצורך השכנים.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |