גידולי שישית לדעת הרמב"ם

שאלה

אנו מחמירים כדעת הרמב"ם שלא לאכול גידולי שישית, האם תהיה איזו שהיא דרך לדעת אם הירקות של "אוצר הארץ" הם מאיסום שישית או גידולי שישית, האם ניתן לומר תאריך שבו בוודאי לא יהיו כבר גידולי שישית? וכן ירק ללא תולעים האם יהיה גידולי שישית או מצע מנותק?

תשובה

א. בהזמנות גדולות הדבר אפשרי, בחנויות פרטיות לא.

ב. ירק של חסלט לא יהיה גדולי ששית אלא מצע מנותק, או מיבולים שאין בהם קדושת שביעית.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |