ברכה על הפרשת תרו"מ בשביעית

שאלה

האם צריך לברך על הפרשת תרו"מ על לימונים מתשרי?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד'

נא לפרט מה פרוש לימונים מתשרי: חנטה, קטיף, עונה"מ. וכיצד אתה יודע שזה מתשרי.


שבוע טוב
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי | חשוון תשע"ו