איסור ספיחין בצמחי ריח

שאלה

האם נוהג איסור ספיחין בגידולים הבאים: בזיליקום לימונית זעתר פיטרוזיליה בצל ירוק?

תשובה

צמחים אלו הם רב שנתיים כך שאין בהם ספיחים.

הרב יהודה הלוי עמיחי | חשוון תשע"ו