איסור ספיחין באדנית

שאלה

במרפסת ביתי תלויה אדנית (באויר) ובה מספר שיחי תבלינים: נענע, כוסברה, שמיר, פטרוזיליה ועירית. הצמחים כבר גדלו וחלק מהעלים יוצאים מחוץ לאדנית. האם יש איסור ספיחין בחלקי הצמח שיוסיפו לגדול בשנת השמיטה, או שהקטיף מותר לחלוטין?

תשובה

א. אני מקווה שאין באדנית איסורי כלאים.

ב. אנו פוסקים שכל הנקלט בששית ורק מוסיף גידול בשביעית אין בו ספיחים, אבל יש בו קדושת שביעית. על כן התבלינים הנדונים יהיו קדושים בקדושת שביעית אבל לא ספיחים.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |