אוצר הארץ לדעת הרמב"ם

שאלה

עם תחילת שנת השמיטה התחלתי לקנות ירקות מחברת "אוצר הארץ" שכן יש חשיבות רבה בעיניי לתמוך בחקלאים יהודים. עם זאת התברר לי כי הירקות שנמכרים כעת יש בהם קדושת שביעית. למיטב הבנתי מדובר בתוצרת יהודית שגדלה בשנה שישית ונקטפה בשביעית ולכן יש עליה קדושת שביעית.

כמו כן הבנתי שלדעת הרמב"ם סחורה כזאת אסורה באכילה. היות ואני תימני ולמיטב ידיעתי התימנים פוסקים פעמים רבות כדעת הרמב"ם, אזי שאלתי היא האם מותר לי לקנות ולאכול ירקות אלה או עדיף לקנות מהיתר מכירה בשלב זה עד שיגיעו המצעים המנותקים?

תשובה

הפסיקה בארץ ישראל היא כדעת הר"ש שירקות אלו שנזרעו בששית ונלקטו בשביעית יש בהם קדושת שביעית ולא איסור ספיחים. דעת הרמב"ם לא נהגה כאן בארץ ישראל בשאלה זו, ומכיוון שכך יש רבים הסוברים שלמרות פסיקות הרמב"ם ובייחוד בארץ ישראל, הרי שבדבר שלא נהגו כמותו אפשר לנהוג כמנהג המקובל בארץ, וכפי שאין אדם שיבער היום פירות שביעית בשריפה, למרות דעת הרמב"ם, כן גם בעניין קדושת שביעית אפשר להקל. צריך אדם לידע שאם הוא רוצה לנהוג כדעת הרמב"ם הרי שצריך להיות עקבי ולא לאכול גם פירות נכרים בשביעית.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |