אוצר בית דין

שאלה

לאילו קשיים ניסתה תקנת אוצר בית דין לתת מענה?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

שאין כאן שיווק ישיר אלא זה רשות העיר והם נותנים לאנשים את המאכלים שלהם, כל אחד לפי צרכו. ובכך יורד למעשה עניין הסחורה בפירות שביעית. כמו כן אוצר בית זה רשות העיר וממילא אין חובת ביעור.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/8/2013 3:51:16 AM