שתילה בעציץ שאינו נקוב

שאלה

ראיתי שנשאלו מספר שאלות בנושא אך לא הבנתי מה יסוד התשובה. האם מותר לשתול בשמיטה בעציץ שאינו נקוב בתוך בית (או שזה רק לפרנסה צורך אכילה)? האם יש הבדל בין שתילה כזו לבין הנבטה על צמר גפן? האם צמר גפן נקרא גידולי מים? האם הדין הנבטה כדין עציץ שאינו נקוב בתוך בית - לעניין הוצאה מהבית וכדו'? השאלה נשאלה בבית ספרנו ע"י המורה למדעים המעוניינת לדעת מה היא יכולה לעשות עם התלמידים ומהם התנאים. תודה רבה!

תשובה

שלום רב, 

א. מן הדין מותר לזרוע ולשתול בעציץ שאינו נקוב בבית. לכן מותר לעשות כן אם יש צורך בכך, כגון לפרנסה, לצורך לימודי, אך אם אין צורך יש להימנע. 

ב. צמר גפן דומה לגידולי מים וקל יותר מעציץ שאינו נקוב רגיל, שכן צמר גפן אינו מצע גידול רגיל ואי אפשר לגדל עליו לאורך זמן. אך למעשהמותר לזרוע ולשתול רק כאשר הוא מנותק מן האדמה ואם הוא מצוי בתוך בית.

ג. לגבי הוצאה מן הבית - העיקרון שמה שגדל במצע מנותק בתוך בית או כל עציץ שמצוי בבית - אין להוציאו החוצה כדי שיקבל יותר אור, שמש, אוויר וכדו', שכן יש בכך משום פעולה להצמחה. אך אם מוציאים אותו בגלל הצורך במקום, למשל כששוטפים את הבית - מותר, ולאחר השטיפה יחזיר את העציץ לבית.

ד. מותר להעביר את העציץ מן המשתלה לבית ואין בעיה בכך שמעביר בדרכו את העציץ מעל האדמה.

יואל פרידמן

הרב יואל פרידמן | ח' שבט תשע"ה 11:33