ריקון בריכה בסמוך לצמחים

שאלה

שלום קנינו בריכה לילדים למרפסת, אך כל פעם שאנחנו רוצים לרוקן אותה, זה מסבך, כי זה לא יוצא דווקא במועדים של צורך בהשקיה (וזו גם השקיה בידיים שיותר קשה להקפיד על כמויות, לעומת צנרת שזו פעולה אחת), ולרוקן דלי דלי הביתה זו טירחה מאוד גדולה. מה אפשר לעשות? תודה רבה

תשובה

שלום

מלאכה האסורה בשמיטה אם ניכר שאין כוונת העושה לשם צימוח מותרת. כגון הורדת ענפים המפריעים למעבר, וכמו כן כאן שפיכת המים בסמוך לברכה ניכר שאין המטרה השקיית הגינה אלא המטרה היא ריקון הברכה. ולכן אף שהצמחים מקבלים את המים הדבר מותר. ויש להוסיף שלדעת הרגר"ש ישראלי מלאכת ההשקיה כלל אינה אסורה בשמיטה הואיל  והיא פעולה שיש בה גם צורך קיומי לצמחים . לכן הלכה למעשה נראה שמותר לרוקן את הברכה  ולשפוך בסמוך לברכה. 

רבני מכון התורה והארץ | ה' תמוז תשע"ה 9:25