נמכרים כעת יינות של יקבי ירושלים מכרמי שילה - אש קודש מאוצר בית דין. מה דין הביעור שלהם שזמנו עבר? פטורים?

שאלה

נמכרים כעת יינות של יקבי ירושלים מכרמי שילה - אש קודש מאוצר בית דין. מה דין הביעור שלהם שזמנו עבר? פטורים?

תשובה

שלום

יין שהיה ברשות אוצר בית דין בזמן הביעור (פסח תשע"ו) הרי הוא פטור מן הביעור. אך אם היה ברשות אדם מסויים הרי הוא יתחייב בביעור. לכן אם היינות היו ברשות אוצר בית הדין בזמן הביעור (פסח תשע"ו) ועכשיו הוא עדיין מחלק את היינות הרי שניתן ליטול את היינות ואין חייבים כלל בביעור ויש לשמור עליהם בקדושת שביעית.

אם איזה חנות מסויימת מוכרת ,ולא ידוע כיצד משווקת את היין (האם בתור שליחי בית דין ואזי פטורה מן הביעור  או שקנתה קודם הביעור ועכשיו מוכרת ואזי כבר התחייבו היינות בביעור), הרי יכול להיות שיינות אלו אסורים בשימוש משום שעבר עליהם חיוב ביעור ולא ביערו אותם .לכן נראה שלא ראוי לקנות יינות אלו.

אך אם כבר הגיעו לרשותך יינות ואינך יודע אם קיימנו בהם מצות ביעור. ניתן להסתמך על הדעות שנחשב הדבר כאונס ועכשיו תפקיר בפני שלושה ולאחר מכן תוכל אף לזכות ביין ולשתות ממנו.


רבני מכון התורה והארץ | כ"ד ניסן תשע"ח 10:58