כשרות בשנת שמיטה

שאלה

בס"ד

שלום וברכת ד'

1. הכוונה לעצים שעברו עליהם שנות ערלה, אלא שיש בהם פירות חדשים, שחנטו בשנת השמיטה תשס"ח, הגינה צריכה להיות מופקרת לכל, וכל אחד יכול לאכול ממנה וגם אתם, אפשר לקטוף כמות שבועית, וצריך לנהוג בפירות קדושת שביעית, דהיינו לא להפסידם לא למוכרם, ולא להשתמש בשימושים שאינם רגילים אצל רוב בני האדם כל השנים. אין בהם תרומות ומעשרות.
2. פירות שחנטו בשנת תשס"ח הם קדושים בקדושת שביעית גם בשנה הבאה.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

תשובה

ברצוני לשאול שאלה בנושא שנת שמיטה וגם לאחריה.

1. יש לנו בגינה עצי פרי שהניבו פירות חדשים (של השנה). מה דינם, יש מעשרות או אוכלים בלי מעשרות ונוהגים קדושת שביעית?

2. שנה הבאה הבאה עלינו לטובה, מה דינם של אותם פירות שיהיו בגינה שלמעשה הם מהשנה הקודמת (שנת שמיטה) איך עלינו לנהוג בהם?

הרב יהודה הלוי עמיחי |