יין לאחר זמן הביעור

שאלה

לפני כשנתיים וחצי קבלתי במתנה בקבוק יין מאדם שאינו מדקדק במצוות. היין הוא "חרמון" מייקב רמת הגולן וכתוב עליו: אוצר בית דין התשע"ה. את הבקבוק קבלתי מספר חודשים לאחר זמן ביעורו. ידוע לי שאותו אדם אינו חובב יינות ולעיתים מעביר לאחרים את היינות שהוא מקבל במתנה. אני חושש שגם את הבקבוק הזה הוא קיבל כמשלוח מנות בפורים והעביר את זה אלי בלי שיעבור ביעור כדין. שמרתי את היין עד היום כי לא ידעתי מה לעשות איתו. שאלתי היא: האם מותר לי לשתות את היין כאשר יש חשש שהוא לא עבר ביעור? אם לא, מה עלי לעשות עם הבקבוק? תודה.

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


מכיוון שיש כמה ספקות כפי שכתבת האם עשו ביעור, כמו כן אם היה ברשות בית הדין בפסח תשע"ט א"כ אינו חייב כלל בביעור. על כן אפשר לסמוך על דעת הגרמי"ט זצ"ל בספר השמיטה שכותב שאם לא ידעו או נאנסו ולא ביערו אפשר לבער לפני השמוש גם כעת. לכן כדאי להפקיר בפני ג' ולאחר מכן אתה יכול לזכות בו ולשתות אותו בקדושת שביעית. (לא לשפוך ולא לזרוק). 


חג כשר ושמח


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי 

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | ג' ניסן תשע"ט 10:41