האם מותר לגדל בשנת השמיטה שתיל על אדן החלון?

שאלה

האם מותר לגדל בשנת השמיטה שתיל על אדן החלון? תודה

תשובה

שלום

התלמוד ירושלמי (ערלה פרק א הלכה ב)הסתפק אם חלים דני שמיטה בגידולים בתוך בית  ולא הוכרע הדבר.

כמו כן גידולים בתוך עציץ לא נקוב הרי הוא חייב במצות התלויות בארץ מדרבנן

לכן השנת השמיטה התירו לגדל בעציץ שאינו נקוב הנמצא בתוך בית משום בכלל ספק דרבנן לקולה.

לאור זאת עציץ הנמצא על אדן החלון אם הוא אינו נקוב ומונח במקום מקורה הרי זה נחשב כבית ויהיה מותר לגדל בו בשמיטה (אך יש לוודא שגם הנוף והעלים של הגידול לא חורגים את האדנית וכולו נמצא בתוך עציץ שאינו נקוב.אך אם הנוף מתפשט הרי הנוף יונק מן האדמה אפילו שהוא גבוה מאוד ונחשב עציץ נקוב)

אך אם הוא בעציץ לא נקוב אך במקום לא מקורה הרי אינו בבית וחלים עליו דיני שמיטה.

וכן אם הוא בעציץ נקוב (כגון מונח על סורג רחב ולא על גבי תחתית) אף מונח במקום מקורה חלים עליו דני שמיטה

רבני מכון התורה והארץ | כ"ג שבט תשע"ח 9:46