בקוע עצים בשמיטה

שאלה

האם יש צד לאסור הכנות להרכבה בשנת השמיטה, כגון שיפוד ההרכבה והבקעת הגזע (בלי לחבר בפועל את הרוכב)? תודה

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד'


לגבי שיפוד הרכבה נראה שאין מקום לאסור, אין אנו גוזרין גזרות חדשות, ולמרות שאסור לסקל אבנים כהכנה לזריעה בשמינית, בכו"א במקום שאין בזה עבודת קרקע לא אסרו ולכן  הכנת שפודים אין בכך בעיה.

הבקעת הגזע כאן יש לבדוק שלא יגרם צמוח חדש בעץ, כדין המבע בזית (שמיטה ויובל פ"א ה"יט) שאסור לגרום לצמוח במקום הבקיעה. 

בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי | י"א אדר תשע"ז 0:08