ביעור בפקאן

שאלה

אגוזי פקאן בקליפה משנת השביעית האחרונה מה אפשר לעשות איתם הם ישנים אבל לא מתקלקלים

תשובה

בס"ד


שלום וברכה 


זמן ביעור הפקאן כבר עבר. אם לא ביערו בגלל אונס או חוסר ידיעה אפשר כעת לבער. הביעור הוא הפקר בפני ג' אנשים ולאחר מכן אפשר לאכול. אם לא ביערו במזיד הפירות נאסרו. 


מועדים לשמחה

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | ט"ז ניסן תשע"ח 21:30